Vanwege de maatregelen rondom het Corona virus is onze algemene ledenvergadering van woensdag 18 maart 2020 uitgesteld. De nieuwe datum is nu: woensdag 11 november 2020

Wij zullen u tijdig hiervan op de hoogte brengen met een nieuwe schriftelijke uitnodiging.
Wij hopen u dan in goede gezondheid te ontmoeten op de algemene ledenvergadering.

Vereniging Gepensioneerden Buhrmann/CE/Staples is opgericht op 3 januari 2002.
De vereniging telt momenteel 1.041 leden per 31 december 2019.

De doelstelling van onze vereniging is: Het behartigen van de belangen van de leden en van degenen die lid kunnen zijn, in bijzonder met betrekking tot de huidige of toekomstige pensioenen of aanspraken op pensioen uit de Stichting Pensioenfonds Staples (voorheen Stichting Pensioenfonds Corporate Express) en het in zijn algemeenheid behartigen van de belangen op sociaal-economisch terrein van genoemde leden en potentiele leden. 
Voor de volledige statuten, lees meer

De vereniging heeft met diverse belanghebbende overkoepelende organisaties goede netwerkcontacten om haar doelstellingen uit te dragen.
Voor meer informatie, kijk bij de pagina’s NIEUWS en LINKS en de notulen van de algemene ledenvergaderingen van de afgelopen jaren ALV

Datum dekkingsgraad
31 juli 2020
30 juni 2020
31 mei 2020
30 april 2020
31 maart 2020
28 februari 2020
31 januari 2020
31 december 2019

Actuele dekkingsgraad %
111,0
110,2
109,3
107,5
104,7
112,3
116,6
118,3

Beleids dekkingsgraad %
112,6
113,1
113,7
114,4
115,5
116,7
117,4
117,6

Overzicht dekkingsgraad andere jaren, lees meer
Informatie over toeslagbeleid, lees meer
Informatie over zekerheid van uw pensioen, lees meer
De Privacy verklaring van onze vereniging, lees meer