Door de uitbraak van het Coronavirus moest het bestuur besluiten om de in maart jongstleden geplande Algemene Ledenvergadering van 2020 uit te stellen, in lijn met de maatregelen van de overheid. Wij hadden gehoopt de vergadering alsnog later in het jaar te kunnen houden. Helaas is het, door opleving van het virus, niet verantwoord elkaar dit jaar nog fysiek te ontmoeten.

Het Bestuur heeft besloten om dit jaar de vergadering te laten plaatsvinden via een Webinar. Deze Webinar vergadering vindt plaats op woensdag 11 november aanstaande om 10.00u. U kunt de vergadering bijwonen via uw pc, laptop, tablet of mobiele telefoon. Alle leden hebben inmiddels per post de uitnodiging voor deelname ontvangen.

Voor meer informatie over dit Webinar ga naar de pagina Algemene ledenvergadering lees meer

________________________________________________________________________

Vereniging Gepensioneerden Buhrmann/CE/Staples is opgericht op 3 januari 2002.
De vereniging telt momenteel 1.041 leden per 31 december 2019.

De doelstelling van onze vereniging is: Het behartigen van de belangen van de leden en van degenen die lid kunnen zijn, in bijzonder met betrekking tot de huidige of toekomstige pensioenen of aanspraken op pensioen uit de Stichting Pensioenfonds Staples (voorheen Stichting Pensioenfonds Corporate Express) en het in zijn algemeenheid behartigen van de belangen op sociaal-economisch terrein van genoemde leden en potentiele leden. 
Voor de volledige statuten, lees meer

De vereniging heeft met diverse belanghebbende overkoepelende organisaties goede netwerkcontacten om haar doelstellingen uit te dragen.
Voor meer informatie, kijk bij de pagina’s NIEUWS en LINKS en de notulen van de algemene ledenvergaderingen van de afgelopen jaren ALV

________________________________________________________________________

Datum dekkingsgraad
30 september 2020
31 augustus 2020
31 juli 2020
30 juni 2020
31 mei 2020
30 april 2020
31 maart 2020
28 februari 2020
31 januari 2020
31 december 2019

Actuele dekkingsgraad %
112,0
113,6
111,0
110,2
109,3
107,5
104,7
112,3
116,6
118,3

Beleids dekkingsgraad %
112,5
112,7
112,6
113,1
113,7
114,4
115,5
116,7
117,4
117,6

Overzicht dekkingsgraad andere jaren, lees meer
Informatie over toeslagbeleid, lees meer
Informatie over zekerheid van uw pensioen, lees meer
De Privacy verklaring van onze vereniging, lees meer