Welkom

Het Webinar op 9 juni 2021 heeft inmiddels plaatsgevonden. Het onderwerp ging over het nieuwe pensioenstelsel en de invloed daarvan op ons – gesloten – pensioenfonds. Er is veel informatie uitgewisseld door de sprekers. De vragen die zijn gesteld zullen individueel worden beantwoord.

Vereniging Gepensioneerden Buhrmann/CE/Staples is opgericht op 3 januari 2002.
De vereniging telt 1.013 leden per 31 december 2020.

De doelstelling van onze vereniging is: Het behartigen van de belangen van de leden en van degenen die lid kunnen zijn, in bijzonder met betrekking tot de huidige of toekomstige pensioenen of aanspraken op pensioen uit de Stichting Pensioenfonds Staples (voorheen Stichting Pensioenfonds Corporate Express) en het in zijn algemeenheid behartigen van de belangen op sociaal-economisch terrein van genoemde leden en potentiële leden. 
Voor de volledige statuten, lees meer

De vereniging heeft met diverse belanghebbende overkoepelende organisaties goede netwerkcontacten om haar doelstellingen uit te dragen.
Voor meer informatie, kijk bij de pagina’s NIEUWS en LINKS en de notulen van de algemene ledenvergaderingen van de afgelopen jaren ALV

________________________________________________________________________

Datum dekkingsgraad
30 juni 2021
31 mei 2021
30 april 2021
31 maart 2021
28 februari 2021
31 januari 2021
31 december 2020
31 december 2019

Actuele dekkingsgraad %
129,3
128,1
128,1
126,1
123,5
120,3
120,3
118,3

Beleids dekkingsgraad %
120,3
118,7
117,1
115,4
113,6
112,3
112,3
117,6

Overzicht dekkingsgraad andere jaren, lees meer
Informatie over toeslagbeleid, lees meer
Informatie over zekerheid van uw pensioen, lees meer
De Privacy verklaring van onze vereniging, lees meer