Begin 2002 werd de “Vereniging Gepensioneerden Buhrmann” (VGB) opgericht met het doel
om als gepensioneerden èn toekomstig gepensioneerden invloed te hebben op de
besluitvorming van ons pensioenfonds. In het bestuur en in het verantwoordingsorgaan van
ons pensioenfonds zijn een aantal leden op voordracht van de vereniging benoemd.

In 2023 is besloten de naam van onze vereniging te veranderen in “Vereniging Deelnemers
Pensioenfonds Staples” (VDPS). Dit om te benadrukken dat onze vereniging er niet alleen is
voor de gepensioneerden maar ook voor de toekomstig gepensioneerden.

Eind 2023 had de vereniging 1.007 leden, waarvan het merendeel gepensioneerd. Om de
invloed van de toekomstig gepensioneerden recht te doen is het van belang dat dit aantal
leden toeneemt.

Om het draagvlak te vergroten en gezamenlijk sterker te staan, nodigen wij u graag uit om
lid te worden van de VDPS en zo onze positie te versterken.

Voor de volledige statuten, lees meer

De vereniging heeft met diverse belanghebbende overkoepelende organisaties goede netwerkcontacten om haar doelstellingen uit te dragen.
Voor meer informatie, kijk bij de pagina’s NIEUWS en LINKS en de notulen van de algemene ledenvergaderingen van de afgelopen jaren ALV

________________________________________________________________________

Overzicht actuele dekkingsgraden, lees meer

Overzicht dekkingsgraad andere jaren, lees meer
Informatie over toeslagbeleid, lees meer
Informatie over zekerheid van uw pensioen, lees meer
De Privacy verklaring van onze vereniging, lees meer