Welkom

Vereniging Gepensioneerden Buhrmann/CE/Staples is opgericht op 3 januari 2002.
De vereniging telt 1.007 leden per 31 december 2023.

De doelstelling van onze vereniging is: Het behartigen van de belangen van de leden, in bijzonder met betrekking tot de huidige of toekomstige pensioenen of aanspraken op pensioen uit de Stichting Pensioenfonds Staples (voorheen Stichting Pensioenfonds Corporate Express) en het in zijn algemeenheid behartigen van de belangen op sociaal-economisch terrein van genoemde leden en potentiële leden.
De vereniging is er dus niet uitsluitend voor gepensioneerden maar ook voor toekomstig gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Staples. Om dit te benadrukken is tijdens de Algemene Ledenvergadering 2023 besloten om de naam van de vereniging te veranderen in: “Vereniging Deelnemers Pensioenfonds Staples”, afgekort “VDPS”.

Voor de volledige statuten, lees meer

De vereniging heeft met diverse belanghebbende overkoepelende organisaties goede netwerkcontacten om haar doelstellingen uit te dragen.
Voor meer informatie, kijk bij de pagina’s NIEUWS en LINKS en de notulen van de algemene ledenvergaderingen van de afgelopen jaren ALV

________________________________________________________________________

Overzicht actuele dekkingsgraden, lees meer

Overzicht dekkingsgraad andere jaren, lees meer
Informatie over toeslagbeleid, lees meer
Informatie over zekerheid van uw pensioen, lees meer
De Privacy verklaring van onze vereniging, lees meer