Welkom

Onze reguliere algemene leden vergadering staat dit jaar gepland op dinsdag 12 oktober 2021.
Na zorgvuldige afweging heeft het bestuur besloten de ALV ook deze keer digitaal te houden in de vorm van een Webinar. U ontvangt binnenkort een uitnodiging met een agenda. 

Recentelijk is bij onze uitvoerder Blue Sky Group een data lek geconstateerd. De uitvoerder heeft direct alle benodigde maatregelen genomen en het lek gedicht. Tevens is men uitvoerig onderzoek gestart naar de oorzaak en omvang. Voor berichten hierover verwijzen wij u naar de website van Blue Sky Group, maar ook op de website van ons eigen pensioenfonds Staples staat informatie over het data lek. Alle deelnemers hebben per mail en per post informatie gehad over het data lek. Zoals het er nu uitziet hoeven zij geen actie te ondernemen en gebruikersnamen en wachtoorden te wijzigen. Wel is in het algemeen alertheid geboden en ook hierbij de oproep dat het pensioenfonds Staples of Blue Sky Group NOOIT om gebruikersnamen en wachtwoorden vraagt.  Lees meer

Vereniging Gepensioneerden Buhrmann/CE/Staples is opgericht op 3 januari 2002.
De vereniging telt 1.013 leden per 31 december 2020.

De doelstelling van onze vereniging is: Het behartigen van de belangen van de leden en van degenen die lid kunnen zijn, in bijzonder met betrekking tot de huidige of toekomstige pensioenen of aanspraken op pensioen uit de Stichting Pensioenfonds Staples (voorheen Stichting Pensioenfonds Corporate Express) en het in zijn algemeenheid behartigen van de belangen op sociaal-economisch terrein van genoemde leden en potentiële leden. 
Voor de volledige statuten, lees meer

De vereniging heeft met diverse belanghebbende overkoepelende organisaties goede netwerkcontacten om haar doelstellingen uit te dragen.
Voor meer informatie, kijk bij de pagina’s NIEUWS en LINKS en de notulen van de algemene ledenvergaderingen van de afgelopen jaren ALV

________________________________________________________________________

Datum dekkingsgraad
31 augustus 2021
31 juli 2021
30 juni 2021
31 mei 2021
30 april 2021
31 maart 2021
28 februari 2021
31 januari 2021
31 december 2020
31 december 2019

Actuele dekkingsgraad %
129,9
129,0
129,3
128,1
128,1
126,1
123,5
120,3
120,3
118,3

Beleids dekkingsgraad %
123,1
121,7
120,3
118,7
117,1
115,4
113,6
112,3
112,3
117,6

Overzicht dekkingsgraad andere jaren, lees meer
Informatie over toeslagbeleid, lees meer
Informatie over zekerheid van uw pensioen, lees meer
De Privacy verklaring van onze vereniging, lees meer