AANMELDINGS FORMULIER NIEUW LID

U kunt het formulier hier downloaden. U kunt ook de aanmelding op deze pagina doen.
Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid van de vereniging. De contributie wordt jaarlijks op de Algemene Ledenvergadering vastgesteld en bedraagt dit jaar € 12,- (€6,- voor een lid met een partnerpensioen). Leden ouder dan 80 jaar zijn vrijgesteld van contributie. Over het kalenderjaar waarin u zich aanmeldt is geen contributie verschuldigd. U ontvangt voor het nieuwe jaar een nota voor het dan geldende contributie bedrag. De vereniging verstrekt uitsluitend deze gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting en tevens aan de administratie van het pensioenfonds om uw persoonlijke gegevens actueel te houden. Met deze aanmelding gaat u hier mee akkoord.
Bij Leden informatie staat onze Privacy verklaring.