AANMELDINGS FORMULIER NIEUW LID

U kunt het formulier hier downloaden. U kunt ook de aanmelding op deze pagina doen.
Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid van de Vereniging Gepensioneerden Buhrmann/CE/Staples. De contributie wordt jaarlijks op de Algemene Ledenvergadering vastgesteld en bedraagt op dit moment € 12,- voor een lid met een ouderdomspensioen en € 6,- voor een lid met een partnerpensioen. Over het kalenderjaar waarin u zich aanmeldt is geen contributie verschuldigd. U ontvangt voor het nieuwe jaar een nota voor het dan geldende contributie bedrag. Vereniging gepensioneerden Buhrmann/CE/Staples verstrekt uitsluitend deze gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting en tevens aan de administratie van het pensioenfonds om uw persoonlijke gegevens actueel te houden. Met deze aanmelding gaat u hier mee akkoord.
Bij Leden informatie staat onze Privacy verklaring.