Algemeen email adres: info@gepensioneerdenbuhrmann.nl

Frans (F.G.) Spits, voorzitter

Herman (H.B.) Albers, secretaris

Cor (J.C.J.) Zwart, penningmeester

Bram (A.P.M.) Mol, bestuurslid

Huib (H.) Winkel, bestuurslid

De onderstaande personen vertegenwoordigen de VDPS bij de Stichting Pensioenfonds Staples:
In het bestuur van het Pensioenfonds zijn dit Bram Mol en Margreet Schuit.

In het verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds zijn afgevaardigd:
Huib Winkel (voorzitter), Herman Albers enĀ Dick de Rooij.

In de beleggings- en controle commissie (BCC) van het Pensioenfonds is afgevaardigd Harry Vreedenburgh.