De datum voor de eerstvolgende algemene ledenvergadering is vastgesteld op woensdag 11 november 2020. Alle leden ontvangen tijdig de agenda

Op de volgende pagina’s vindt u informatie over:

Algemene informatie over de vereniging Gepensioneerden Buhrmann/CE/Staples lees meer

Aangesloten ondernemingen bij het pensioenfonds lees meer

Kerncijfers van het pensioenfonds, de verkorte jaarverslagen en de volledige jaarverslagen
lees meer

Tevredenheids onderzoek onder de gepensioneerden lees meer

De Privacy verklaring van de vereniging gepensioneerden Buhrmann/CE/Staples lees meer