2016  

8 november 2016:
In november is het nieuws van Pensioenfonds Staples voor het eerst ook per digitale nieuwsbrief verstuurd. U kunt zich hier ook via de email voor opgeven. Voor de inhoud van de nieuwsbrief. lees meer

4 oktober 2016:
Deze week ontvangen alle gepensioneerden van Pensioenfonds Staples een brief over vertegenwoordiging door de Vereniging van Gepensioneerden Buhrmann/CE/ Staples (VGB). Lees meer

12 september 2016:
De nieuwe Europese richtlijn IORP II. Wat betekent dit voor de Nederlandse pensioenen. Lees meer

10 augustus 2016:
Het verkorte jaarverslag (nieuwsbrief) van het pensioenfonds Staples 2015. Lees meer

8 juli 2016:
Kabinet verruimt fiskale kader voor overgang naar degressieve opbouw (perspectiefnota). Lees meer

30 maart 2016:
Beleggingsbeleid en toekomst van het pensioenfonds. Lees meer

16 maart 2016:
Algemene Ledenvergadering VGB. Voor de inhoud van de conceptnotulen van de ALV. Lees meer

13 februari 2016:
Manifest ouderenorganisaties aan kabinet. Voor het persbericht. lees meer

01 januari 2016:
Verhoging pensioenen. Met ingang van 1 januari 2016 zijn de pensioenbedragen voor gepensioneerden en de gewezen deelnemers verhoogd met 0,31%.