2020

December:
Recentelijk heeft het pensioenfonds de digitale nieuwsbrief december 2020 verstuurd. In deze editie leest u meer over de verhoging van de pensioenen in 2021, uw jaaropgave over 2020, de financiële positie van het pensioenfonds en de ervaringen met het recent gehouden webinar. Uiteraard ook de laatste informatie over de toekomst van ons fonds. Lees meer

Voor vragen over uw jaaropgave moet u wel bij het pensioenfonds zelf zijn. De VGB heeft hier geen gegevens registratie van. Op de website van het pensioenfonds leest u alles hierover bij “mijn pensioenstaples” lees meer

November:
Recentelijk heeft het pensioenfonds de digitale nieuwsbrief november 2020 verstuurd. In deze editie leest u meer over het pensioenwebinar, bewijs van in leven zijn, scheiden en uw pensioen, financiële positie van het pensioenfonds en ander pensioennieuws. Lees meer

September:
Het pensioenfonds heeft een herstelplan ingediend, omdat de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds op 30 juni 2020 (113,1%) lager was dan de vereiste dekkingsgraad (114,8%). Dat betekent dat het pensioenfonds op die datum volgens deze regels onvoldoende financiële buffers had. Deze buffers heeft het pensioenfonds nodig, omdat de toekomst onzeker is. Lees meer

September:
De algemene ledenvergadering van 11 november 2020 is vanwege de Corona omstandigheden definitief uitgesteld naar 2021. Wij zullen op 11 november a.s. wel een Webinar 
organiseren. Alle leden ontvangen per post binnenkort informatie hierover.

Augustus:
In de maand mei van dit jaar is aangekondigd dat het pensioenfonds een nieuwe uitvraag zal doen aan alle pensioengerechtigden met de vraag of zij akkoord zijn dat de vereniging gepensioneerden Buhrmann/CE/Staples (VGB) de vertegenwoordiger mag zijn van alle gepensioneerde deelnemers.
Volgens het huishoudelijk reglement van het pensioenfonds wordt dit eens in de drie jaar gedaan. Aan alle (ca. 3.900) gepensioneerden is gevraagd of zij hier nog steeds achter staan. Uit de stemming blijkt dat een ruime meerderheid (95%) van de inzenders van het stemformulier (ca. 2.370) het vertrouwen heeft dat de VGB hen goed vertegenwoordigt.
Wij zijn als bestuur van de VGB verheugd met dit positieve resultaat en dit is een extra ruggensteun om ons werk met vol enthousiasme te blijven vervullen.

Juli:
Deze maand is er een digitale nieuwsbrief van het pensioenfonds uitgebracht. Er staat informatie in over een terugblik op 2019, de zelfstandigheid van ons fonds, de beleidsdekkingsgraad, een update van het pensioenakkoord en de resultaten van de haalbaarheidstoets. Lees meer

Juli:
Het verkorte jaarverslag 2019 van het pensioenfonds Staples is uitgebracht en staat nu ook op de website van het pensioenfonds. Het verkorte verslag geeft een beeld van 2019, informatie over drie belangrijke financiële ontwikkelingen, het robuust beleggingsbeleid en informatie over de toekomst van ons fonds. Voor het gehele verkorte jaarverslag
 lees meer

Juni:
In hoofdlijnen hebben de sociale partners een akkoord bereikt over de inrichting van een nieuw pensioenstelsel. Er zal de komende tijd nog veel detail informatie bekend worden wat dit voor gevolgen heeft voor alle deelnemers, ook voor ons pensioenfonds en de gepensioneerden. Wij hebben alle belangrijk berichten hierover verzameld op een aparte pagina lees meer 

De deskundigen buigen zich momenteel over de documenten en naar verwachting zal de komende maanden meer concrete informatie bekend worden. Die zullen wij graag delen op deze site. Op dit moment is dus alleen de informatie beschikbaar van de hoofdlijnen notitie die naar de 2e kamer is gegaan. Een aantal lijvige documenten, maar voor de geïnteresseerden hierbij de website van de Rijksoverheid waar deze kunnen worden gedownload. Lees meer

Mei:
Binnenkort ontvangen alle gepensioneerde deelnemers  ook de leden van VGB een brief waarin instemming wordt gevraagd dat de VGB optreedt als vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden.
lees meer

Maart:
Het Corona virus houdt ons stevig in de greep. Er zijn ingrijpende maatregelen genomen om het virus te bestrijden en uitbreiding in te dammen. Onze algemene ledenvergadering is om die reden ook uitgesteld. De nu geplande datum is woensdag 11 november 2020. 

Er zijn de nodige vragen over de gevolgen voor ons pensioen. Op de website van ons pensioenfonds staan een aantal veel voorkomende vragen met antwoorden. lees meer