2019

December:
Bij ons kwam het trieste bericht binnen dat de heer E. Cohen op 15 december 2019 is overleden. Emile Cohen was één van de mede oprichters van onze vereniging gepensioneerden Buhrmann, het latere VGB, de vereniging gepensioneerden Buhrmann/CE/Staples. Namens het bestuur van de VGB gaan onze condoleances uit naar zijn directe familie, die wij de komende tijd alle sterkte toewensen.

Oktober:
Er is een nieuwe digitale nieuwsbrief van het pensioenfonds uitgebracht. Er staan diverse interessante onderwerpen over pensioenzaken in, o.a. over de verbeteringen in “MijnStaplesPensioen”. lees meer

Juli:
Het verkorte jaarverslag 2018 van het pensioenfonds Staples is uitgebracht en staat nu ook op de website van het pensioenfonds. Het verkorte verslag geeft een beeld van 2018, informatie over drie belangrijke financiële ontwikkelingen en informatie over de toekomst van ons fonds. Voor het gehele verkorte jaarverslag lees meer

In de nieuwsbrief van juli van het pensioenfonds wordt informatie gegeven over de inhoud van het nieuwe pensioenakkoord. Aan de ene kant is er voldoening dat het akkoord er nu eindelijk is, maar aan andere kant moeten er nog veel zaken concreet worden ingeregeld. Een belangrijke taak voor de stuurgroep. Voor het hele bericht lees meer

Mei:
Er is een nieuwe digitale nieuwsbrief van het pensioenfonds uitgebracht. Er staan diverse interessante onderwerpen over pensioenzaken in. lees meer

Het bestuur van de VGB heeft een document ‘Visie van de VGB over de toekomst van het pensioenfonds’ opgesteld. De inhoud van dit document is recentelijk met een delegatie van het bestuur van het pensioenfonds besproken. Daarmee wil de VGB graag haar bijdrage leveren aan de discussie over de toekomst van ons pensioenfonds. Wel blijft het bestuur van het pensioenfonds zelf verantwoordelijk voor het door haar te voeren beleid. Voor de inhoud van de onderwerpen van het VGB document lees meer

Maart:
Wij ontvingen het trieste bericht dat Marijn Tipker zaterdag 9 maart 2019  is overleden. Marijn was vele jaren bestuurslid van onze vereniging en daarnaast voorzitter van het verantwoordingsorgaan van pf. Staples. Marijn is vanaf 1994 directeur geweest van het bureau van het pensioenfonds. Na zijn pensionering in 2006 werd hij lid van het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds en later voorzitter van het verantwoordingsorgaan.
Op dit moment gaan onze condoleances uit naar zijn echtgenoot en familie, die wij de komende tijd heel veel sterkte wensen.

Februari:
Op dinsdag 12 maart 2019 houden wij onze algemene ledenvergadering in de Reehorst te Ede. Er staan op de agenda weer interessante onderwerpen, zoals de stand van zaken in pensioenland en de positie en toekomst van ons pensioenfonds. lees meer

Januari:
Het jaar is goed begonnen. Het bestuur van het pensioenfonds heeft besloten tot een volledige prijs toeslag van 1,68% en daar bovenop ook nog een inhaal toeslag van 0,16%. Een fijn bericht, waarbij de nuchterheid gebiedt dat zekerheden in de toekomst op dit onderwerp niet kunnen worden gegarandeerd.  Voor meer informatie over de inhaal toeslag lees meer