HET NIEUWE PENSIOENSTELSEL

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen formeel van kracht geworden. Eventuele
deelname aan de nieuwe pensioenregeling moet uiterlijk 1 januari 2028 zijn geregeld.

________________________________________________________________________

Pensioenfonds Staples bestudeert alle toekomstalternatieven, nu duidelijk is wat de nieuwe
wet behelst.
Bij het maken van de toekomstige keuzes staat bij het pensioenfondsbestuur centraal wat
het meest gunstig is voor de deelnemers van het pensioenfonds.

________________________________________________________________________

Indien u zich bij het pensioenfonds hebt aangemeld voor de digitale nieuwsbrief blijft u op
de hoogte van actuele ontwikkelingen.

________________________________________________________________________

Informatie over de nieuwe pensioenregels vindt u op www.onsnieuwepensioen.nl