HET NIEUWE PENSIOENSTELSEL

Op deze pagina verzamelen wij belangrijke informatie over het nieuwe pensioenstelsel. 

Belangrijk is gaandeweg helderheid te krijgen wat het nieuwe stelsel betekent voor ons eigen pensioenfonds. Een aantal vragen zijn:
• Kan een pensioenfonds zelf kiezen om over te stappen op de nieuwe regeling ?
• Mag een gesloten fonds (zoals het onze) in de oude regeling blijven ?
• En als die keuze er is, wat zijn dan de voor- en nadelen voor de gepensioneerden ?
• Wanneer gaan pensioenfondsen dan over van de oude naar de nieuwe regeling ?
• Hoe wordt omgegaan met een eventuele indexatie achterstand bij de overgang naar het nieuwe
systeem ?
• Hoe luiden de kortingsregels bij de nieuwe regeling ?
• Komt er bij het nieuwe stelsel een alternatief voor de rekenrente ?

Wij verzamelen de komende tijd alle informatie over het nieuwe pensioenstelsel die van belang zijn voor ons pensioenfonds op deze pagina. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u dit via het contact formulier aan ons doorgeven. lees meer

________________________________________________________________________

Op dit moment is de hoofdlijnen notitie beschikbaar die naar de 2e kamer is verzonden. Een aantal lijvige documenten. Voor de geïnteresseerden hierbij de website van de Rijksoverheid waar deze kan worden gedownload. Lees meer

________________________________________________________________________

Het CPB heeft twee interessante notities opgesteld over het nieuwe pensioenstelsel:
Het doorontwikkelde contract Lees meer
Nieuwe pensioenregels, effecten en opties Lees meer

________________________________________________________________________

Onze pensioenuitvoerder Blue Sky Group houdt op haar website een pagina met informatie bij over het pensioenakkoord. Interessante informatie hoe onze pensioenuitvoerder tegen een aantal onderwerpen aankijkt Lees meer

________________________________________________________________________

De Koepel Gepensioneerden meldt regelmatig in nieuwsbrieven haar zienswijze en actiepunten over de uitwerking van het nieuwe pensioenstelsel. In Het pensioenstelsel als tussenstap geeft het aan dat er nog veel werk te doen is Lees meer

_______________________________________________________________________

Op de website van ons pensioenfonds staat een aparte nieuwskolom wat deze afspraken betekenen voor ons pensioenfonds en de uitvoeringsorganisatie Lees meer

_______________________________________________________________________

Sprenkels en Verschuren, een adviseur op gebied van pensioenen geeft een overzichtelijke update per 23 juni 2020. In zestien punten wordt een toelichting gegeven op de gevolgen van het nieuwe pensioenstelsel. Lees meer

_______________________________________________________________________

In een video van ruim 11 minuten legt hoogleraar Casper van Ewijk helder uit wat de hoofdlijnen van het nieuwe stelsel zijn en toont daarmee aan het belang van maatwerk voor ieder pensioenfonds. Vooral samenstelling van de deelnemers groepen speelt hierbij een grote rol. Lees meer