WIJZIGINGS FORMULIER

U kunt het wijzigingsformulier hier downloaden. U kunt de gegevens ook op deze pagina invullen en aan ons verzenden. Dit formulier alleen gebruiken door bestaande leden. Vul onder HUIDIGE GEGEVENS eerst uw huidige gegevens en en vul onder NIEUWE GEGEVENS de nieuwe gegevens in. De vereniging verstrekt uitsluitend deze gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Op de website bij pagina Leden informatie staat onze Privacy verklaring. Ondergetekende geeft hierbij de onderstaande wijzigingen door: