2018

December 2018:
In deze maand is de laatste digitale nieuwsbrief van het pensioenfonds van 2018 verzonden naar alle abonnees. Deze keer leest u meer over de financiële positie van het pensioenfonds, o.a. de verhoging pensioen per 1 januari 2019. Voor de inhoud van de nieuwsbrief: lees meer

November 2018:
Het bestuur van de VGB heeft in november 2018 een nieuwsbrief aan alle leden verzonden met daarin een  toelichting op de gebeurtenissen van de afgelopen periodelees meer

Augustus 2018:
Het pensioenfonds voert jaarlijks een haalbaarheidstoets uit. De haalbaarheidstoets geeft inzicht in de samenhang tussen de financiële opzet, het verwachte pensioenresultaat en de risico’s die daarbij gelden. In 2015 heeft het bestuur de (lange termijn) risicohouding van het pensioenfonds vastgelegd. Hierbij zijn ondergrenzen voor het pensioenresultaat bepaald. Het verwachte pensioenresultaat wordt vervolgens elk jaar aan deze grenzen getoetst.
Uit de uitkomsten van de toets blijkt dat het te verwachten pensioenresultaat voldoet aan de vooraf gestelde grenzen. Ook in een slechtweerscenario blijft het resultaat binnen die grenzen.
Voor meer informatie lees meer

Juli 2018:
In het blad Pensioen Pro staat in de editie van 16 juli 2018 een bericht dat de pensioenopbouw van ruim zevenhonderd werknemers bij kantoorartikelenbedrijf Staples per 1 juli 2018 is overgegaan naar ppi LifeSight van Willis Towers Watson. Dit betekent dat het pensioenfonds Staples nu een gesloten fonds is geworden.
Voor het volledige persbericht lees meer

Mei 2018:
De VGB zet zich in voor de belangen van haar leden voor een goed pensioen. Daarvoor hebben we gegevens van u nodig. Vanzelfsprekend hechten wij groot belang aan uw privacy. Wij gaan dan ook zeer zorgvuldig om met uw gegevens en doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. In de privacy verklaring ziet u welke informatie wij van u verzamelen, waarom we dat doen en hoe lang we de gegevens bewaren. Zo voldoen we aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die 25 mei 2018 is ingegaan. Voor de Privacy verklaring lees meer

Mei 2018:
Noteer al vast in de agenda een belangrijke datum: de algemene ledenvergadering van de VGB is vastgesteld op dinsdag 12 maart 2019. Ongetwijfeld zal er dan meer bekend zijn over ons nieuwe pensioenstelsel en wat dit betekent voor de deelnemers, dus ook de gepensioneerden. In onze ALV zal veel aandacht aan dit onderwerp worden besteed.

Januari 2018:
Met ingang van 1 januari 2018 zijn de pensioenen voor de gepensioneerden verhoogd met 1,29%. Dit is vrijwel een volledige prijscompensatie. Informatie over toeslag en korten lees meer
Voor meer informatie hoe deze indexatie tot stand komt, het toeslagbeleid lees meer

Waarom is pensioen nù zo belangrijk?
Kijk op dit filmpje