OVER DE VDPS

Leden van de Vereniging kunnen zijn:
ex-werknemers met een pensioen van de Stichting Pensioenfonds Staples (voorheen Corporate Express);
partners van (overleden) gepensioneerden;
ex-werknemers die nog niet met pensioen zijn.

Contributie

De contributie bedraagt € 12,00 p/jaar voor een lid met een ouderdomspensioen en € 6,00 p/jaar voor een lid met een partnerpensioen, te voldoen op rekening ABN AMRO: NL30 ABNA 0622 4141 00, t.n.v. Vereniging Deelnemers Pensioenfonds Staples te Doetinchem. In het jaar van aanmelding is de contributie gratis. Het contributiejaar valt samen met het kalenderjaar. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de Algemene Leden Vergadering. Voor betalingen van buiten Nederland is onderstaand gegeven van belang voor de bank: Bic code is: ABNANL2A. De IBAN code is: NL30ABNA0622414100.

Leden die op 1 januari van het contributie jaar ouder dan 80 jaar zijn kunnen vrijstelling krijgen van de contributie betaling. Zij moeten dit wel zelf doorgeven aan het secretariaat met vermelding van de geboortedatum.

Ook van belang is om alle wijzigingen van uw adres, telefoonnummer en email aan ons te melden. Wij kunnen daarmee onze administratie up to date houden. Dit geldt ook voor een overlijdens bericht.

Over het kalenderjaar waarin u zich aanmeldt is geen contributie verschuldigd.
U kunt het aanmeldingformulier downloaden: lees meer
U kunt zich ook op deze website aanmelden: lees meer
U kunt het wijzigingsformulier downloaden: lees meer
U kunt de wijzigingen ook op deze website invullen: lees meer

De statuten van de VDPS zijn vastgesteld op 28 juli 2023.
U kunt deze downloaden: lees meer

Het beleid van de VGB is vastgesteld in maart 2009 en een gewijzigde versie is vastgesteld in februari 2018. U kunt deze downloaden: lees meer

Ga naar de pagina met de notulen van de afgelopen jaren: lees meer