ALV

De algemene leden vergadering voor dit jaar staat gepland op dinsdag 12 oktober 2021   

____________________________________________________________

Het webinar 2020 van de algemene ledenvergadering heeft plaatsgevonden op woensdag 11 november. Er hebben zich ruim 100 leden aangemeld voor deze digitale ledenvergadering. Alle vragen die in het webinar zijn gesteld zullen via de mail aan leden worden beantwoord en worden uiteraard in de concept notulen vermeld. 

Voor de volledigheid hierbij nog de volgende documenten van dit webinar:
1 De agenda van 11 november 2020 lees meer
2 Het jaarverslag 2019 van het bestuur van de VGB lees meer
3 De conceptnotulen van de ALV 2020 lees meer

____________________________________________________________

Hier vindt u de notulen van de algemene leden vergadering van de VGB van de afgelopen jaren

Notulen ALV 2019 lees meer

Notulen ALV 2018 lees meer

Notulen ALV 2017 lees meer

Notulen ALV 2016 lees meer

Notulen ALV 2015 lees meer