ALV

De algemene ledenvergadering heeft plaatsgevonden in Postillion Hotel Bunnik op maandag 27 maart 2023.

Hierbij de conceptnotulen van deze vergadering.  lees meer 

____________________________________________________________

Hier vindt u de notulen van de algemene leden vergadering van de VGB van de voorafgaande jaren

Notulen ALV 2022 lees meer

Notulen ALV 2021 lees meer

Notulen ALV 2020 lees meer

Notulen ALV 2019 lees meer

Notulen ALV 2018 lees meer

Notulen ALV 2017 lees meer

Notulen ALV 2016 lees meer

Notulen ALV 2015 lees meer