De datum voor de eerstvolgende algemene ledenvergadering is vastgesteld op woensdag 11 november 2020. Alle leden ontvangen tijdig de agenda.

De laatste algemene leden vergadering heeft inmiddels plaatsgevonden op 12 maart 2019
in de Reehorst te Ede. 

De agenda van de ALV van 12 maart 2019 lees meer
De conceptnotulen van de ALV van 12 maart 2019 lees meer

Hier vindt u de notulen van de algemene leden vergadering van de VGB van de afgelopen jaren

Notulen ALV 2018 lees meer

Notulen ALV 2017 lees meer

Notulen ALV 2016 lees meer

Notulen ALV 2015 lees meer