DE ALGEMENE LEDEN VERGADERING webinar 11 november 2020

Door de uitbraak van het Coronavirus moest het bestuur besluiten om de in maart jongstleden geplande Algemene Ledenvergadering van 2020 uit te stellen, in lijn met de maatregelen van de overheid. Het bestuur had gehoopt de vergadering alsnog later in het jaar te kunnen houden. Helaas is het, door opleving van het virus, niet verantwoord elkaar dit jaar nog fysiek te ontmoeten.

Het Bestuur heeft besloten om dit jaar de vergadering te laten plaatsvinden via een Webinar. Deze Webinar vergadering vindt plaats op woensdag 11 november aanstaande om 10.00u. U kunt de vergadering bijwonen via uw pc, laptop, tablet of mobiele telefoon. Alle leden hebben inmiddels per post de uitnodiging met agenda ontvangen.

Voor de volledigheid hierbij nog de volgende documenten voor dit webinar:

1 De agenda van 11 november 2020 lees meer

2 De concept notulen van 12 maart 2019 lees meer

3 Het jaarverslag 2019 van het bestuur van de VGB lees meer

                      ____________________________________________________________

De laatste algemene leden vergadering heeft inmiddels plaatsgevonden op 12 maart 2019
in de Reehorst te Ede.
De agenda van de ALV van 12 maart 2019 lees meer
De conceptnotulen van de ALV van 12 maart 2019 lees meer 

                      ____________________________________________________________

Hier vindt u de notulen van de algemene leden vergadering van de VGB van de afgelopen jaren

Notulen ALV 2018 lees meer

Notulen ALV 2017 lees meer

Notulen ALV 2016 lees meer

Notulen ALV 2015 lees meer