2021

Januari:
Het jaar is goed begonnen. Het bestuur van het pensioenfonds heeft besloten tot een gedeeltelijke prijs toeslag van 0,24%. Een fijn bericht, zeker als je dit afzet tegen de berichten dat een aantal fondsen wellicht moeten korten op de pensioenuitkering. Bij het verlenen van toeslag moet rekening worden gehouden met wettelijke regels. Het pensioenfonds mag pas volledig toeslag verlenen bij een beleidsdekkingsgraad van 121,7%. Eind november was de beleidsdekkingsgraad 112,2%, dat is voldoende om gedeeltelijk toeslag te verlenen. De maatstaf voor toeslagverlening is de relatieve stijging van de (afgeleide) prijsindex over de periode oktober 2019 – oktober 2020. Deze stijging is 1,12%. Het bestuur heeft besloten om de pensioenen per 1 januari 2021 met 0,24% te verhogen (21,5% x 1,12%). meer informatie over de inhaal toeslag lees meer