2021

Augustus:
De uitvoeringsorganisatie van ons pensioenfonds, Blue Sky Group, is helaas getroffen door een datalek. Dit betekent dat persoonsgegevens in handen zijn gekomen van mensen buiten Blue Sky Group zonder dat dit de bedoeling was. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar de website van het pensioenfond. lees meer

Juli:
Het verkorte jaarverslag 2020 van het pensioenfonds Staples is uitgebracht, alsmede het volledige jaarverslag 2020. De beide verslagen geven een goed beeld van de positie van het pensioenfonds en er is aanvullende informatie o.a. over de gevolgen van Corona. Tevens informatie over de toeslag verlening en informatie over de toekomst van ons pensioenfonds.
Voor het gehele verkorte jaarverslag lees meer

Juli:
De digitale nieuwsbrief juli 2021 van het pensioenfonds is verzonden.
Wie deze digitale nieuwsbrief nog niet ontvangt kan zich aanmelden via de website bij ‘mijnstaplespensioen’ In deze nieuwsbrief staat interessante informatie over een terugblik op 2020 middels het gepubliceerde jaarverslag 2020 . Ook actuele financiële informatie over het fonds, o.a. de dekkingsgraad. Verder een update van het landelijk pensioenakkoord. Voor meer informatie uit de nieuwsbrief van juli, lees meer

Juni
Het Webinar op 9 juni 2021 heeft inmiddels plaatsgevonden. Het onderwerp was informatie over het nieuwe pensioenstelsel en de invloed daarvan op ons – gesloten – pensioenfonds. Er is veel informatie uitgewisseld door de sprekers. De vragen die zijn gesteld zullen individueel worden beantwoord.

April:
Er zijn veel ontwikkelingen in de pensioensector: het nieuwe stelsel wordt momenteel uitgewerkt. Om u een goed beeld te geven van alle voor ons fonds belangrijke zaken houden wij een Webinar op woensdag 9 juni 2021 om 14.00 uur. U krijgt allemaal een schriftelijke uitnodiging met een link om in te loggen voor dit Webinar. Een aantal deskundige sprekers zullen een bijdrage leveren aan dit Webinar. Nadere berichten van het programma volgen nog.

Maart:
De digitale nieuwsbrief maart 2021 van het pensioenfonds is verzonden.
Wie deze digitale nieuwsbrief nog niet ontvangt kan zich aanmelden via de website bij ‘mijnstaplespensioen’ In deze nieuwsbrief staat interessante informatie over het UPO die ook nu weer bij u op de digitale mat valt. Ook actuele financiële informatie over het fonds, o.a. de dekkingsgraad. Voor meer informatie uit de nieuwsbrief, lees meer

Februari:
De Algemene leden vergadering van de VGB zal dit jaar plaatsvinden op dinsdag 12 oktober 2021. Noteert u al vast deze datum in uw agenda. Wij hopen dat de overheidsmaatregelen in verband met Corona dusdanig zijn dat wij u weer als vanouds kunnen ontvangen in de Reehorst in Ede. Wij zullen u tijdig een agenda toesturen inclusief de spelregels voor een verantwoorde en veilige bijeenkomst.  

Januari:
Het jaar is goed begonnen. Het bestuur van het pensioenfonds heeft besloten tot een gedeeltelijke prijs toeslag van 0,24%. Een fijn bericht, zeker als je dit afzet tegen de berichten dat een aantal fondsen wellicht moeten korten op de pensioenuitkering. Bij het verlenen van toeslag moet rekening worden gehouden met wettelijke regels. Het pensioenfonds mag pas volledig toeslag verlenen bij een beleidsdekkingsgraad van 121,7%. Eind november was de beleidsdekkingsgraad 112,2%, dat is voldoende om gedeeltelijk toeslag te verlenen. De maatstaf voor toeslagverlening is de relatieve stijging van de (afgeleide) prijsindex over de periode oktober 2019 – oktober 2020. Deze stijging is 1,12%. Het bestuur heeft besloten om de pensioenen per 1 januari 2021 met 0,24% te verhogen (21,5% x 1,12%). meer informatie over de inhaal toeslag lees meer