2021

Maart:
De digitale nieuwsbrief maart 2021 van het pensioenfonds is verzonden.
Wie deze digitale nieuwsbrief nog niet ontvangt kan zich aanmelden via de website bij ‘mijnstaplespensioen’ In deze nieuwsbrief staat interessante informatie over het UPO die ook nu weer bij u op de digitale mat valt. Ook actuele financiële informatie over het fonds, o.a. de dekkingsgraad. Voor meer informatie uit de nieuwsbrief, lees meer

Februari:
De Algemene leden vergadering van de VGB zal dit jaar plaatsvinden op dinsdag 12 oktober 2021. Noteert u al vast deze datum in uw agenda. Wij hopen dat de overheidsmaatregelen in verband met Corona dusdanig zijn dat wij u weer als vanouds kunnen ontvangen in de Reehorst in Ede. Wij zullen u tijdig een agenda toesturen inclusief de spelregels voor een verantwoorde en veilige bijeenkomst.  

Januari:
Het jaar is goed begonnen. Het bestuur van het pensioenfonds heeft besloten tot een gedeeltelijke prijs toeslag van 0,24%. Een fijn bericht, zeker als je dit afzet tegen de berichten dat een aantal fondsen wellicht moeten korten op de pensioenuitkering. Bij het verlenen van toeslag moet rekening worden gehouden met wettelijke regels. Het pensioenfonds mag pas volledig toeslag verlenen bij een beleidsdekkingsgraad van 121,7%. Eind november was de beleidsdekkingsgraad 112,2%, dat is voldoende om gedeeltelijk toeslag te verlenen. De maatstaf voor toeslagverlening is de relatieve stijging van de (afgeleide) prijsindex over de periode oktober 2019 – oktober 2020. Deze stijging is 1,12%. Het bestuur heeft besloten om de pensioenen per 1 januari 2021 met 0,24% te verhogen (21,5% x 1,12%). meer informatie over de inhaal toeslag lees meer